Kody kreskowe

Kody kreskowe służące do oznaczenia pobranych próbek

Mamy w swojej ofercie różne rodzaje kodów.

Numeracja na kodach według numerów przekazanych przez klienta.

HEWIPLAST Produkcja Artykułów Medycznych i Weterynaryjnych