Kartony

Kartony służą do transportu pobranych próbek krwi do laboratorium

Karton zaopatrzony jest w specjalne przegródki umożliwiające transport probówek w pozycji pionowej.

W kartonie można umiejścić  50 probówek

HEWIPLAST Produkcja Artykułów Medycznych i Weterynaryjnych